Niềm tin vào cuộc sống sau khi xem xong video này

Tình cờ mình dạo chơi thì thấy video này rất hay nên nay share lại cho các bạn! Mình đã xem nó hầu như mỗi ngày vào buổi sáng hoặc lúc hơi thất vọng, mất niềm tin về cuộc sống mình xem vì nó giúp mình có thể luỵên nghe tiếng anh và điều đặc biệt nhất là nó đã giúp mình cảm thấy yêu đời và có hy vọng vào cuộc sống nhiều hơn!

“Not everything that counts can be counted and not everything that’s counted truly counts.”

(tạm dịch: Không phải thứ gì hiện hữu cũng đáng để lưu tâm và không phải thứ gì đáng để lưu tâm đến cũng đều hiện hữu)

Bên dưới là video và mình có vietsub để thuận tiện các bạn theo dõi! hoặc tốt hơn nữa bạn có thể xem không cần vietsub để tăng khả năng nghe tiếng anh của mình.

Chúc bạn tìm thấy niềm tin của mình vào cuộc sống vội vã này!

ENSUB Alright, everyone looking foward, please.
Good morning Year Elevens.
Today’s assembly is about the start of a journey.
The start of the rest of your lives.
In 2 years time all of you will be finishing your A levels.
In 3 years time you’ll be studying across the world studying at the university of your choice.
In 5 years time you’ll have started your careers.
Many of you will be in this room working for the top institutions across the globe.
You will then get married, you then may buy a house.
In 10 years time your life will be set for you.
In 15 years you’ll be 30 and from then on your path, your life will be set.

I’m sorry Mr. Headmaster, let me tell you why that approach may fail you. I know people who graduated at 21 and didn’t get a job until they were 27.
I know people who graduated late at 25 and they found work immediately.
I know peopple who never went to university, but found what they love at 18.
I know people who found a job straight out of college making decent money, but hate what they do.
I know people who took gap years and found their purpose.
I know people who were so sure about what they were going to do at 16, they change their mind at 26.
I know people who have children but are single and I know people who are married but had to wait 8 to 10 years to have children.
I know people in relationships who love someone else.
I know people who love each other but aren’t together.
So my point is everything in the life happens acccording to our time, our clock.
You may look at some of your friends and think that they’re ahead of you, maybe some of them you feel are behind, but everything happens at their own pace.
They have their own time and clock and so do you.
Be patient.
At age 25, Mark Cuban was a bartender in Dallas.
It took till 32 for J.K. Rowling to be published for Harry Potter after being rejected by 12 publishers.
Ortega launched Zara when he was 39.
Jack Ma started Alibaba when was 35.
Morgan Freeman got his big break at 52.
Steve Carell only got his break after 40 years old.
Virgin was started by Richard Branson at 34.
Getting your degree after 25 is still an achievement.
Not being married at 30 but still happy is beautiful.
Starting a family after 35 is still possiable and buying a house after 40 is still great.
Don’t let anyone rush you with their timelines.
Because as Einstein said,

“Not everything that counts can be counted and not everything that’s counted truly counts.”

And this is the most important thing, I want you to be able to create meaningful, purposeful fullfilling lives for yourselves and learn how to use that to make an impact and a difference in the lives of others.
That will be true success.

VIETSUB Được rồi, tất cả mọi người xin hãy nhìn lên phía trên.
Chào buổi sáng, năm cuối trung học.
Hôm nay là sự bắt đầu của một cuộc hành trình mới.
Bắt đầu hành trình cuộc đời còn lại của bạn.
Trong 2 năm tới, tất cả các bạn sẽ hoàn thành trình độ A của mình.
Trong 3 năm tiếp theo, bạn sẽ học những trường đại học trên thế giới mà bạn chọn.
5 năm tiếp đến, bạn sẽ bắt đầu sự nghiệp riêng của mình.
Nhiều bạn trong căn phòng này sẽ làm việc cho các tổ chức hàng đầu trên toàn cầu.
Sau đó bạn có thể sẽ kết hôn, có thể mua một căn nhà cho mình.
Trong thời gian 10 năm sau đó, cuộc sống của bạn sẽ được định hình.
Và 15 năm sau bạn sẽ ở tuổi 30 và đang trên con đường sư nghiệp của bạn, cuộc sống của bạn sẽ thực sự thiết lập.
Tôi xin lỗi Hiệu trưởng, hãy để tôi nói cho thầy biết tại sao hướng đi đó có thể làm thầy thất bại. Tôi biết nhiều người đã tốt nghiệp ở tuổi 21 và không có việc làm cho đến khi họ 27 tuổi.
Tôi biết những người tốt nghiệp muộn ở tuổi 25 và họ tìm được việc ngay lập tức sau đó.
Tôi biết nhiều người chưa từng đi học đại học, nhưng họ tìm thấy những gì họ yêu thích ở tuổi 18.
Tôi biết những người tìm được việc làm ngay từ trường đại học và kiếm được khá nhiều tiền, nhưng họ ghét những gì họ làm.
Tôi biết những người mất nhiều năm sau đó mới tìm thấy mục đích của họ.
Tôi biết những người rất chắc chắn về những gì họ sẽ làm ở tuổi 16 nhưng họ thay đổi ý định của họ ở tuổi 26.
Tôi biết một vài người có con nhưng lại độc thân và một số đã kết hôn nhưng phải đợi từ 8 đến 10 năm mới có con.
Tôi biết ở đâu đó 1 vài người đã có các mối quan hệ nhưng lại yêu người khác.
Và nhiều người yêu nhau nhưng không được ở bên nhau.
Vì vậy, quan điểm của tôi là tất cả mọi thứ trong cuộc sống xảy ra theo dòng thời gian của chính ta, cuộc sống của chính ta.
Bạn có thể nhìn vào một số bạn bè của bạn và nghĩ rằng họ đang quá xa với bạn, có thể một số người trong số họ bạn cảm thấy đang ở phía sau bạn, nhưng mọi thứ xảy ra theo tốc độ của riêng của chính họ.
Họ có thời gian và cuộc sống riêng của họ và bạn cũng thế.
Hãy kiên nhẫn.
Ở tuổi 25, Mark Cuban là một người bán hàng rong ở Dallas.(Và sau này anh đã trở thành tỷ phú).
Phải đến năm 32 tuổi J.K. Rowling mới được xuất bản Harry Potter sau khi bị từ chối 12 lần từ những nhà xuất bản.
Ortega ra mắt Zara khi 39 tuổi.
Jack Ma bắt đầu Alibaba khi đã 35 tuổi.
Morgan Freeman đã trở thành diễn viên nổi tiếng ở tuổi 52.
Steve Carell nổi tiếng sau tuổi 40.
Virgin bắt đầu bởi Richard Branson khi bước qua tuổi 34.
Nhận được bằng cấp của bạn sau 25 tuổi vẫn là một thành tích.
Không kết hôn ở tuổi 30 nhưng vẫn hạnh phúc đó là điều tốt đẹp.
Bắt đầu một gia đình sau khi 35 tuổi và sở hữu một ngôi nhà ở tuổi 40 điều đó vẫn còn rất tuyệt vời.
Đừng để bất cứ ai làm bạn chạy đua với lịch trình của họ.
Bởi vì như Einstein đã nói,

“Not everything that counts can be counted and not everything that’s counted truly counts.”

Và đây là điều quan trọng nhất, tôi muốn bạn có thể tạo ra cuộc sống đầy ý nghĩa, đầy mục đích cho chính mình và học cách sử dụng nó để tạo ra một tác động mạnh mẽ và đầy sự khác biệt đến cuộc sống của người khác. Đó sẽ là sự thành công thực sự.


comments powered by Disqus